Vînătoare: Tarife unitare euro/ha/an

Vînătoare: Tarife unitare euro/ha/an vânătoresc  ( 15mai-14 mai)  care se vor aplica  în vederea stabilirii sumelor care vor fi înscrise în facturi (conf. Anexa 3 din Legea 407/2006). Gestionari fonduri cinegetice.

Tarife unitare si gestionari TM.PDF
Tarife unitare si gestionari HD.PDF
Tarife unitare si gestionari CS.PDF

.
 
Cine este Garda Forestieră Timisoara

Garda Forestieră Timișoara este o instituție cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi  Pădurilor, cu competente limitate teritorial, care  implementează pe raza de competenta politicile autorității publice centrale care răspunde de silvicultura. Garda Forestieră Timișoara are rol de implementare, monitorizare și controlul al regimului silvic și cinegetic.

Garda Forestieră Timișoara este desemnată ca autoritate competentă teritorial responsabilă de punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn in Comunitatea Europeana și pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piața lemn si produse din lemn.

Județele arondate ale Gărzii Forestiere Timișoara sunt: Timiș, Hunedoara și Caras Severin.

.